EvoHost Gazduire web site, Inregistrare domenii .ro .com, Web Hosting in Romania
     
   
     
 
CPanel - administrare cont
 
cpanel Toate conturile de gazduire beneficiaza de control panel CPanel in limba romana.
 
Click aici pentru demo
 
     
 
     
 
SiteBuilder
 
Inclus GRATUIT in fiecare pachet
 
sitebuilder Aplicatia va permite realizarea site-ului dvs. in cateva minute fara cunostinte de programare.
 
Click aici pentru demo
 
     
 
     
 
Politica de Utilizare Acceptabila (PAU)

1. S.C. Croif Web Solutions S.R.L in calitate de operator al serviciului EvoHost.ro şi afiliaţii acestuia (denumiţi în mod colectiv “Evohost ") au formulat prezenta Politica de Utilizare Acceptabilă în vederea încurajării utilizării responsabile a reţelelor, sistemelor, serviciilor, web site-urilor şi produselor Evohost (denumite în mod colectiv "Reţeaua şi Serviciile Evohost ") de către clienţii noştri şi de către alţi utilizatori (denumiţi în continuare "Utilizatorii"), şi pentru a ne permite să furnizăm Utilizatorilor noştri servicii sigure, de încredere şi productive.

2. Reţeaua şi Serviciile Evohost trebuie utilizate într-o manieră conformă cu scopurile vizate de acesta şi pot fi utilizate numai în scopuri legale. Utilizatorii nu au permisiunea să utilizeze Reţeaua şi Serviciile Furnizorului pentru a transmite, a distribui sau stoca material:

a) care încalcă vreo lege sau vreun regulament aplicabil,
b) într-o manieră care să ducă la încălcarea copy-right-ului, a mărcii, a secretului comercial sau a altor drepturi de proprietate intelectuala sau a dreptului la intimitate, la publicitate sau alte drepturi personale ale altor părţi,
c) dacă acesta este necinstit, obscen, defăimator, calomniator, amenintător, abuziv sau conţine un virus, worm, cal Troian sau orice altă componentă de natură să producă defecţiuni,
d) conţine oferte frauduloase de bunuri sau servicii sau de orice alte materiale promoţionale care conţin afirmaţii, pretenţii sau reprezentări false, de natură să înşele sau să inducă în eroare sau în general, într-o manieră care poate angaja răspunderea penala sau civila a Evohost sau a oricărui membru al personalului acestuia.

3. Evohost nu işi asumă nici o responsabilitate pentru vreun material creat sau accesibil pe sau prin Reţelele şi Serviciile sale care nu este expediat de sau la cererea Evohost sau Beneficiarului. Evohost nu monitorizează sau exercită nici un control editorial asupra vreunui asemenea material, dar îşi rezervă dreptul de a face acest lucru în măsura în care îi este permis de legea aplicabilă. Evohost nu este responsabil de modalitatea de accesare a unor asemenea materiale pe sau prin intermediul Reţelelor şi/sau Serviciilor oferite de Evohost în baza prezentului Contract. Evohost nu este răspunzător pentru conţinutul nici unui web site, altul decat cele care apartin Evohost, inclusiv pentru conţinutul acelor web site-uri legate de web-site-urile care aparţin Evohost. Legăturile stabilite se pot accesa numai pe Internet.

4. Utilizatorii nu pot expedia mesaje care nu au fost solicitate pe e-mail, inclusiv, fără a se limita la, pachete de reclame comerciale sau anunţuri de informaţii (denumite în continuare "Spam") într-o manieră la care Evohost se poate aştepta în mod rezonabil ca să aiba un impact negativ asupra Reţelei si Serviciilor acestuia, inclusiv, fără a se limita la, utilizarea unui cont de e-mail din reţeaua Evohost pentru a expedia mesaje de tip Spam, sau utilizarea serviciului unui alt furnizor pentru a expedia mesaje de tip Spam sau pentru a promova un site care se află în sau care este conectat la reţeaua Evohost. În plus, Beneficiarul nu are permisiunea să utilizeze Reţeaua şi Serviciile Evohost pentu ca:

a) să expedieze mesaje prin e-mail care sunt excesive şi/sau au ca intenţie să hărţuiască sau să ii deranjeze pe ceilalţi utilizatori,
b) să continue să expedieze mesaje prin e-mail către un adresant care a indicat că el/ea nu doreşte să mai primeasca asemenea mesaje,
c) să expedieze mesaje prin e-mail care conţin informaţii contrafăcute în titlul de listing ("packet header") TCP/IP,
d) să expedieze e-mail-uri răuvoitoare, inclusiv, fără a se limita la, mesaje de tip "mailbombing",
e) să expedieze sau să primească mesaje prin e-mail într-o manieră care încalcă politicile de utilizare ale altui furnizor de servicii pe Internet,
f) să utilizeze o căsuţă poştală de e-mail exclusiv ca loc de stocare a datelor.

5. Utilizatorii care expediază mesaje către grupurile Usenet sunt răspunzatori pentru faptul că au luat cunostinţă de orice mesaj scris de tip charter sau FAQ care reglementează utilizarea unor asemenea grupuri si se supun acestor reglementări. Indiferent de existenta unor asemenea politici, Utilizatorii nu au permisiunea

a) să expedieze un acelaşi mesaj, sau o serie de mesaje similare, către unul sau mai multe grupuri (expediind în mod excesiv înapoi mesajele sau expediind mesaje multiple către unul sau mai multe grupuri, lucru care mai este cunoscut si sub denumirea de "Usenet Spam"),
b) să întrerupă expedierea unor mesaje sau le înlocuiască cu mesaje care nu au fost trimise iniţial de Utilizator, dacă un asemenea Utilizator nu a făcut acest lucru în cursul îndeplinirii atribuţiilor sale ca moderator oficial al grupului,
c) să expedieze mesaje care conţin în titlul de listing ("packet header") TCP/IP informaţii contrafăcute,
d) să expedieze mesaje care sunt excesive şi/sau au ca intenţie să deranjeze sau să hărţuiască pe ceilalţi Utilizatori, inclusiv, fără a se limita la, scrisori în lanţ ("chain letters").

6. Utilizatorii nu au voie să încalce sau să încerce să încalce securitatea Reţelei şi a Serviciilor Evohost, inclusiv, fără a se limita la:

a) accesarea de date care nu sunt destinate unui asemenea Utilizator sau pătrunderea într-un server sau cont pe care respectivul Utilizator nu are permisiunea să il acceseze,
b) încercarea de a proba, scana sau încerca vulnerabilitatea unui sistem sau a unei reţele sau de a încalca securitatea acestuia/acesteia sau măsurile de autentificare fără a fi autorizat în mod corespunzator,
c) încercarea de a interfera cu, de a întrerupe sau a face inutilizabil serviciul de către un alt utilizator, gazdă sau reţea, inclusiv, fără a se limita la, mijloace de supraîncarcare, "flooding", "mailbombing" sau "crashing",
d) contrafacerea oricărui "header" TCP/IP sau a oricărei părţi din informaţia cuprinsă în acesta odata cu expedierea prin e-mail sau către un grup Usenet,
e) declanşarea oricărei acţiuni în vederea obţinerii de servicii la care un asemenea Utilizator nu are dreptul.

7. Orice Utilizator despre care Evohost hotărăşte, după cum va socoti de cuviinţă, că a încălcat vreo prevedere a acestei Politici de Utilizare Acceptabile, va primi un avertisment scris şi va fi supus, după cum Evohost va socoti de cuviinţă, unei suspendări temporare a serviciilor furnizate pană ce un asemenea Utilizator accepta în scris să se abţină de la orice alte încălcări viitoare ale acestor prevederi. Totuşi, acolo unde Evohost va socoti necesar, acesta poate, după cum va socoti de cuviinţă, să suspende sau să întrerupă imediat serviciile furnizate către un asemenea Utilizator fără a-i mai expedia un asemenea avertisment. Utilizatorii în legatură cu care Evohost stabileşte că au comis o a doua încălcare a oricărei prevederi din prezenta Politica de Utilizare Acceptabila vor fi supuşi unei suspendări sau întreruperi imediate a serviciilor furnizate, fără vreo notificare prealabilă, şi Evohost poate întreprinde orice acţiuni pe care le socoteşte potrivite în imprejurările date în vederea eliminării sau preîntampinării unei asemenea încălcări. Evohost nu va fi răspunzator pentru nici un fel de pagube de orice natură suferite de Utilizator sau orice terţă parte, care rezulta în totalitate sau în parte din exercitarea de către Evohost a drepturilor sale în baza acestor politici.

Legislatie relevanta:
LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic
LEGE nr. 676 din 21 noiembrie 2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor
LEGE nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
LEGE nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnatura electronica 
     
RedHat Apache Server PHP Zend MySql CPanel Control Panel
   
     
   Politica de Utilizare Acceptabilă | Politica de Confidenţialitate | Politica Utilizare Cookie-uri | Garanţie 30 de zile
© 2006-2018 evohost.ro. Un serviciu Croif.ro.